Instructie Rem

Gebruikt om een programmaregel als een commentaar te definiëren; de inhoud van de opmerking heeft geen invloed op de instructie.

Syntaxis:

Rem Text

Parameters:

Tekst: Elke tekst die alleen als commentaar of opmerking dient.

Tippictogram

U kunt het enkele aanhalingsteken gebruiken in plaats van het sleutelwoord REM om aan te geven dat het commentaar is. Het enkele aanhalingsteken kan worden ingevoegd direct rechts van de programmacode, gevolgd door commentaar tot het regeleinde.


Notitiepictogram

U kunt een spatie gevolgd door een onderstrepingsteken (_) als de laatste twee tekens van een regel gebruiken om de logische regel op de volgende regel voort te zetten. U moet 'Option Compatible' in dezelfde Basic-module invoeren om opmerkingsregels voort te zetten.


Voorbeeld:


Sub ExampleMid
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"
    ' Hier gebeurt niets
End Sub

Help ons, alstublieft!