Instructie End

Beƫindigt een procedure of blok.

Syntaxis:


End, End Enum, End Function, End If, End Property, End Select, End Sub, End With

Parameters:

Gebruik de End-instructie als volgt:

Instructie

End: Is niet nodig, maar kan overal binnen een procedure ingevoerd worden om de uitvoering van het programma te beƫindigen.

End Enum: Beƫindigt een VBA-instructie Enum

End Function: Beƫindigt een instructie Function.

End If: Geeft het einde van een If...Then...Else blok aan.

End Property: Beƫindigt een instructie Property.

End Select: Markeert het einde van een Select Case blok.

End Sub: Beƫindigt een instructie Sub.

End With: Beƫindigt een instructie With

Voorbeeld:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Getal van 1 tot 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Getal van 6 tot 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "Groter dan 8"
    Case Else
      Print "Buiten bereik van 1 tot 10"
  End Select
End Sub

Help ons, alstublieft!