Instructie Declare

Declareert en definieert een subroutine in een DLL-bestand die u wilt uitvoeren via LibreOffice Basic.

Zie ook: FreeLibrary

Syntaxis:


Declare {Sub | Function} Naam Lib "Bibnaam" [Alias "Aliasnaam"] [Parameter] [As Type]

Parameters:

Naam: Een andere naam dan die in de DLL gedefinieerd is, om de subroutine uit LibreOffice BASIC aan te roepen.

Aliasnaam: Naam van de subroutine zoals die in de DLL is gedefinieerd.

Bibnaam: Bestands- of systeemnaam van de DLL. Wanneer de functie voor het eerst wordt gebruikt, wordt deze bibliotheek automatisch geladen.

Argumentenlijst: Lijst met parameters die voor argumenten staan die aan de procedure worden doorgegeven wanneer deze aangeroepen wordt. Het type en aantal parameters is afhankelijk van de procedure die uitgevoerd wordt.

Type: Definieert het gegevenstype van de waarde die door een functieprocedure geretourneerd wordt. U kunt deze parameter uitsluiten als er na de naam een type-aanduidingsteken wordt ingevoerd.

Waarschuwingspictogram

Als een parameter als een waarde in plaats van als een verwijzing aan een subroutine doorgegeven moet worden, moet de parameter met het sleutelwoord ByVal worden aangegeven.


Voorbeeld:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Help ons, alstublieft!