Functie Choose

Geeft een geselecteerde waarde uit een lijst van argumenten terug.

Syntaxis:


  Choose (Index As Integer, Expression1[, Expression2, ... [, Expression_n]]) As Variant

Geretourneerde waarde:

Variant. Een afgeleide waarde van de parameter Index.

Parameters:

Index: Een numerieke expressie die afgerond wordt tot een getal. Index accepteert gehele getallen vanaf 1 en het geeft aan welke van de mogelijke keuzes teruggegeven moet worden.

Expressie1, Expressie2, …, Expressie_n: De expressies geven de mogelijke keuzes aan.

De functie Choose retourneert een waarde uit de lijst met uitdrukkingen op basis van de indexwaarde. Als Index = 1, retourneert de functie de eerste uitdrukking in de lijst, als Index = 2, retourneert het de tweede uitdrukking, enzovoort.

Als de waarde van de index kleiner is dan 1 of groter dan het aantal expressies dan retourneert de functie de waarde Null.

Foutcode #5 treedt op als er een parameter ontbreekt. Foutcode #13 treedt op als de Index Null is.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

13 Gegevenstypen komen niet overeen

Voorbeeld:

In dit voorbeeld wordt de functie Choose gebruikt om een tekenreeks te selecteren uit een aantal tekenreeksen die een menu vormen:


Sub ExampleChoose
    Print ChooseMenu(2) ' "Opslaan Opmaak"
    MsgBox Choose(index :=  -5, 9, "Basic", PI) ' Null
    MsgBox Choose(index := 3.14, 9, "Basic", PI) ' PI
End Sub
 
Function ChooseMenu(Index As Integer)
    KiesMenu = Choose(Index, "Snel Opmaak", "Opslaan Opmaak", "Systeem Opmaak")
End Function

Help ons, alstublieft!