Instructie Call

Draagt de besturing van het programma over aan een subroutine, een functie of een procedure van een Dynamic Link Library (DLL). Het trefwoord, het type en het aantal parameters is afhankelijk van de routine die wordt aangeroepen.

Syntaxis:

Diagram instructie Call


[Call] naam [(] [param :=] value, ... [)]

Parameters:

name: Naam van de subroutine, de functie of de DLL die u wilt aanroepen

param: Naam van de trefwoordparameter die aan de routine moet worden doorgegeven, gevolgd door de value. De naam moet overeenkomen met de routinedeclaratie. Trefwoorden zijn optioneel en kunnen in willekeurige volgorde worden gebruikt.

value: Positionele parameterwaarde. Het type is afhankelijk van de routine die wordt aangeroepen

note

Zorg er bij het mixen van positionele en trefwoordparameters voor dat de positionele parameters de routinedeclaratievolgorde volgen.


tip

Wanneer een functie als expressie wordt gebruikt, wordt het noodzakelijk om parameters tussen haakjes te plaatsen. Het gebruik van een instructie Declare is verplicht voordat een DLL wordt aangeroepen.


Voorbeeld:


Sub ExampleCall
    Dim value As String
    value = "LibreOffice"
    Call aRoutine value
    aRoutine text := value
End Sub

Sub aRoutine (text as String)
    Msgbox text
End Sub

Help ons, alstublieft!