Meer instructies

Hier vindt u aanvullende instructies die niet bij een van de andere categorieƫn horen.

Instructie Call

Draagt de besturing van het programma over aan een subroutine, een functie of een procedure van een Dynamic Link Library (DLL). Het trefwoord, het type en het aantal parameters is afhankelijk van de routine die wordt aangeroepen.

Functie Choose

Geeft een geselecteerde waarde uit een lijst van argumenten terug.

Instructie Declare

Declareert en definieert een subroutine in een DLL-bestand die u wilt uitvoeren via LibreOffice Basic.

Instructie End

Beƫindigt een procedure of blok.

Instructie Exit

Beƫindigen van een Do...Loop, For...Next, een functie, een eigenschap of een subroutine.

Functie FreeLibrary

Geeft DLL's vrij die geladen zijn door een Declare-instructie. Een vrijgegeven DLL zal automatisch worden herladen als Ć©Ć©n van zijn functies wordt aangeroepen. Zie ook: Declare

Instructie Function

Een functie is een codeblok dat wordt uitgevoerd wanneer het wordt aangeroepen. Een functie wordt meestal aangeroepen in een expressie.

U kunt gegevens, ook wel parameters of argumenten genoemd, doorgeven aan een functie. U kunt een parameter doorgeven op waarde of op referentie. Wanneer door verwijzing, wijzigingen die zijn toegepast op de parameter in de functie, worden teruggestuurd naar de aanroepende code.

Een functie retourneert meestal gegevens als resultaat.

Instructie Rem

Gebruikt om een programmaregel als een commentaar te definiƫren; de inhoud van de opmerking heeft geen invloed op de instructie.

Instructie Stop

Stopt de uitvoering van het lopende BASIC-programma.

Instructie Sub

Definieert een subprocedure.

Functie Switch

Evalueert een lijst van argumenten, bestaande uit een expressie gevolgd door een waarde. De Switch-functie geeft een waarde terug die geassocieerd is met de expressie die werd uitgevoerd met deze functie.

Instructie With

Stelt een object in als het standaardobject. Tenzij een andere objectnaam wordt gedeclareerd, verwijzen alle eigenschappen en methoden naar het standaardobject totdat de instructie End With is bereikt.

Help ons, alstublieft!