Meer instructies

Hier vindt u aanvullende instructies die niet bij een van de andere categorieën horen.

Call-instructie

Transfers the control of the program to a subroutine, a function, or a procedure of a Dynamic Link Library (DLL). The keyword, type and number of parameters is dependent on the routine that is being called.

Choose-functie

Geeft een geselecteerde waarde uit een lijst van argumenten terug.

Declare-instructie

Declareert en definieert een subroutine in een DLL-bestand die u wilt uitvoeren via LibreOffice Basic.

End-instructie

Beëindigt een procedure of blok.

Exit-instructie

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

FreeLibrary-functie

Geeft DLL's vrij die geladen zijn door een Declare-instructie. Een vrijgegeven DLL zal automatisch worden herladen als één van zijn functies wordt aangeroepen. Zie ook: Declare

Function-instructie

Definieert een subprocedure die kan worden gebruikt als een uitdrukking om een teruggegeven waarde-type te bepalen.

Instructie Rem

Gebruikt om een programmaregel als een commentaar te definiëren; de inhoud van de opmerking heeft geen invloed op de instructie.

Stop-instructie

Stopt de uitvoering van het lopende BASIC-programma.

Sub Statement

Definieert een subprocedure.

Switch-functie

Evalueert een lijst van argumenten, bestaande uit een expressie gevolgd door een waarde. De Switch-functie geeft een waarde terug die geassocieerd is met de expressie die werd uitgevoerd met deze functie.

With-instructie

Sets an object as the default object. Unless another object name is declared, all properties and methods refer to the default object until the End With statement is reached.

Help ons, alstublieft!