Instructie GoTo

Zet de uitvoering van het programma voort binnen een Sub of Function op de procedureregel die wordt aangegeven door een label.

Syntaxis:


GoTo label[:]

Parameters:

label: Een regel-ID die aangeeft waar de uitvoering moet worden voortgezet. Het bereik van een label is dat van de routine waartoe het behoort.

Gebruik de instructie GoTo om LibreOffice Basic te instrueren om de uitvoering van het programma op een andere plaats binnen de procedure voort te zetten. De positie moet worden aangegeven met een label. Om een label in te stellen, wijst u een naam toe en sluit u deze af met een dubbele punt (":").

Waarschuwingspictogram

U kunt de instructie GoTo niet gebruiken om uit een Sub of Function te springen.


Voorbeeld:


  Sub/Function
    ' Blok met instructies
    GoTo Label1
  Label2:
    ' Blok met instructies
    Exit Sub/Function
  Label1:
    ' Blok met instructies
    GoTo Label2
  End Sub/Function

Help ons, alstublieft!