Sprongen

De volgende instructies worden gebruikt om sprongen uit te voeren.

Instructie GoSub...Return

Roept een subroutine aan die wordt aangegeven door een label in een Sub of een Function. De instructies na het label worden uitgevoerd tot de volgende instructie Return. Daarna gaat het programma verder met de instructie die volgt op de instructie GoSub.

Instructie GoTo

Zet de uitvoering van het programma voort binnen een Sub of Function op de procedureregel die wordt aangegeven door een label.

instructie On...GoSub; Instructie On...GoTo

Vertakt naar één van verschillende gespecificeerde regels in de programmacode, afhankelijk van de waarde van een numerieke expressie.

Help ons, alstublieft!