Instructie While...Wend

Wanneer een programma een instructie While tegenkomt, test het de voorwaarde. Als de voorwaarde False is, gaat het programma direct verder na de instructie Wend. Als de voorwaarde True is, wordt de lus uitgevoerd totdat het programma Wend vindt en dan terugspringt naar de instructie While. Als de voorwaarde nog steeds True is, wordt de lus opnieuw uitgevoerd.

Anders dan bij de instructie Do...Loop, kunt u een While...Wend niet beƫindigen met Exit. Beƫindig nooit een While...Wend met GoTo, omdat dit een run-time fout kan veroorzaken.

Een Do...Loop is flexibeler dan een While...Wend.

Syntaxis:

Syntaxis While


  While Condition [statements] Wend

Voorbeeld:


 Sub ExampleWhileWend
   Dim stext As String
   Dim iRun As Integer
   sText ="Dit is een korte tekst"
   iRun = 1
   While iRun < Len(sText)
     If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1) = Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )
     iRun = iRun + 1
   Wend
   MsgBox sTekst,0,"Gecodeerde Tekst"
 End Sub

Instructie Do...Until of Do...While

Instructie Exit

Help ons, alstublieft!