While...Wend-instructie

Als het programma een While-instructie tegenkomt test het de voorwaarde. Als de voorwaarde Onwaar is, vervolgt het programma direct met de volgende Wend-instructie. Als de voorwaarde Waar is, wordt de lus uitgevoerd totdat het programma Wend vindt en springt dan terug naar de While-instructie. Als de voorwaarde nog steeds Waar is, zal de lus nogmaals worden uitgevoerd.

In tegenstelling tot de Do...Loop-instructie kan een While...Wend-lus niet geannuleerd worden met Exit. U moet nooit een While...Wend-lus met GoTo beëindigen aangezien dit een runtime-fout kan veroorzaken.

Een Do...Loop is meer flexibel dan een While...Wend.

Syntaxis:


While Voorwaarde [Instructie] Wend

Voorbeeld:


 Sub VoorbeeldWhileWend
 Dim sTekst As String
 Dim iDoe As Integer
   sTekst ="Dit is een korte tekst"
   iDoe = 1
   While iDoe < Len(sTekst)
     If Mid(sTekst,iDoe,1)<> " " Then Mid(sTekst ,iDoe, 1, Chr(1 + Asc(Mid(sTekst,iDoe,1)))
     iDoe = iDoe + 1
   Wend
   MsgBox sTekst,0,"Gecodeerde Tekst"
 End Sub

Help ons, alstublieft!