IIf Function

Geeft ƩƩn van twee mogelijke functieresultaten terug, afhankelijk van de logische waarde van de geƫvalueerde uitdrukking.

Syntaxis:


IIf (Expressie, ExpressieWaar, ExpressieOnwaar)

Parameters:

Expressie: Elke expressie die moet worden geƫvalueerd. Als de expressie Waar is, geeft de functie het resultaat ExpressieWaar terug; anders wordt het resultaat ExpressieOnwaar teruggegeven.

ExpressieWaar, ExpressieOnwaar: Elke expressie, waarvan Ć©Ć©n als het functieresultaat zal worden teruggegeven, afhankelijk van de logische evaluatie.

note

IIf evaluates both ExpressionTrue and ExpressionFalse even if it returns only one of them. If one of the expressions results in error, the function returns the error. For example, do not use IIF to bypass a possible division by zero result.


Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


REM Returns the maximum of 3 values
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Bad usage of function IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

If or Select Case statements

Switch function

Help ons, alstublieft!