Functie IIf

Geeft ƩƩn van twee mogelijke functieresultaten terug, afhankelijk van de logische waarde van de geƫvalueerde uitdrukking.

Syntaxis:


IIf (Bool As Boolean, Variant1 As Variant, Variant2 As Variant) As Variant

Parameters:

Bool: Elke expressie die u wilt evalueren. Als de expressie resulteert in True, retourneert de functie de waarde van Variant1, anders wordt de waarde van Variant2 geretourneerd.

Variant1, Variant2: Elke uitdrukking, waarvan er Ć©Ć©n wordt geretourneerd als het resultaat van de functie, afhankelijk van de logische evaluatie.

note

IIf evalueert zowel Variant1 als Variant2, zelfs als er slechts Ć©Ć©n wordt geretourneerd. Als een van de expressies een fout oplevert, retourneert de functie de fout. Gebruik IIF bijvoorbeeld niet om een mogelijke deling door nul resultaat te omzeilen.


Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


REM Retourneert het maximum van 3 waarden
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Slecht gebruik van functie IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

If of Select Case instructies

Functie Switch

Help ons, alstublieft!