Instructie Select...Case

Definieert één of meer instructieblokken, afhankelijk van de waarde van een expressie.

Syntaxis:

Syntaxis Select Case


 Select Case-expression
   Case-values
    Instructie Block
 [ Case-values2
    Instructie Block]
 [ Case Else
    Instructie Block]
 End Select

Parameters:

expression: Een expressie die bepaalt of het instructieblok dat volgt op de respectievelijke Case-clausule wordt uitgevoerd.

values: Een lijst met waarden die compatibel is met de expressie. Het instructieblok dat volgt op de Case-clausule wordt uitgevoerd als de expression overeenkomt met de waarden.

Voorbeeld:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Getal van 1 tot 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Getal van 6 tot 8"
    Case 8 To 10
      Print "Groter dan 8"
    Case Else
      Print "Buiten bereik van 1 tot 10"
  End Select
End Sub

instructie If

Functies Iif en Switch

Help ons, alstublieft!