Voorwaardeninstructies

De volgende instructies zijn gebaseerd op voorwaarden.

Instructie If...Then...Else

Definieert een of meerdere statement blokken die u alleen wilt uitvoeren als er aan een gegeven conditie of expressie is voldaan, True.

Instructie Select...Case

Definieert één of meer instructieblokken, afhankelijk van de waarde van een expressie.

Functie IIf

Geeft één van twee mogelijke functieresultaten terug, afhankelijk van de logische waarde van de geëvalueerde uitdrukking.

Help ons, alstublieft!