Voorwaardeninstructies

De volgende instructies zijn gebaseerd op voorwaarden.

If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Select...Case-instructie

Definieert één of meer instructieblokken, afhankelijk van de waarde van een expressie.

IIf Function

Geeft één van twee mogelijke functieresultaten terug, afhankelijk van de logische waarde van de geëvalueerde uitdrukking.

Help ons, alstublieft!