Functie Oct

Geeft de octale waarde van een getal terug.

Syntaxis:


Oct (Getal)

Teruggegeven waarde:

String

Parameters:

Getal: Een numerieke expressie die moet worden geconverteerd naar een octale waarde.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleOct
    MsgBox Oct(255)
End Sub

Help ons, alstublieft!