Functie Hex

Geeft een tekenreeks terug die de hexadecimale waarde van een getal voorstelt.

Syntaxis:


Hex (Getal)

Teruggegeven waarde:

String

Parameters:

Getal: Een numerieke expressie die moet worden geconverteerd naar een hexadecimaal getal.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleHex
' gebruikt Basic formules in LibreOffice Calc
Dim a2, b2, c2 As String
  a2 = "&H3E8"
  b2 = Hex2Lng(a2)
  MsgBox b2
  c2 = Lng2Hex(b2)
  MsgBox c2
End Sub
 
Function Hex2Lng(sHex As String) As Long
'Retourneert een 32-bits geheel getal van een 8-cijferige hexadecimale waarde.
  Hex2Lng = clng( sHex )
End Function
 
Function Lng2Hex(iLong As Long) As String
' Berekent de 8-cijferige hexadecimale waarde uit een 32-bits geheel getal.
  Lng2Hex = "&H" & Hex( iLong )
End Function

Help ons, alstublieft!