Functie Sgn

Geeft een Integer getal tussen -1 en 1 terug dat aangeeft of het betreffende getal van de functie positief, negatief of nul is.

Syntaxis:


Sgn (Getal)

Teruggegeven waarde:

Integer

Parameters:

Getal: Numerieke expressie die de waarde die door de functie is teruggegeven, bepaalt.

Getal

Teruggegeven waarde

negatief

Sgn geeft -1 terug.

0

Sgn geeft 0 terug.

positief

Sgn geeft 1 terug.


Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleSgn
    Print sgn(-10) ' geeft -1 terug
    Print sgn(0) ' geeft 0 terug
    Print sgn(10) ' geeft 1 terug
End Sub

Help ons, alstublieft!