Positieve/negatieve tekens

Gebruik deze functie om het algebraïsche teken van een numerieke expressie terug te geven.

Sgn-functie

Geeft een Integer getal tussen -1 en 1 terug dat aangeeft of het betreffende getal van de functie positief, negatief of nul is.

Help ons, alstublieft!