Functie Abs

Geeft de absolute waarde van een numerieke expressie terug.

Syntaxis:


Abs (Getal)

Teruggegeven waarde:

Double

Parameters:

Getal: Een willekeurige numerieke expressie waarvan de absolute waarde teruggegeven wordt. Elk positief getal, met inbegrip van 0, zal in het origineel worden teruggegeven; elk negatief getal zal worden geconverteerd naar een positief getal.

Het volgende voorbeeld gebruikt de Abs-functie om het verschil tussen twee waarden te berekenen. Het maakt niet uit welke van de waarden u als eerste intoetst.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox("Toets alstublieft de eerste waarde in","Waarde invoer"))
    siW2 = Int(InputBox("Toets alstublieft de tweede waarde in:","Waarde invoer"))
    Print "Het verschil is: "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Help ons, alstublieft!