Functie Frac

Geeft het decimale gedeelte van een getal.

Syntaxis:

Decimaal (Getal)

Geretourneerde waarde:

Dubbel

Parameters:

Getal: Elke geldige numerieke uitdrukking.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


    Sub ExampleFrac
      Print Decimaal(3,99) ' geeft de waarde 0,99
      Print Decimaal(0) ' geeft de waarde 0
      Print Decimaal(-3,14159) ' geeft de waarde -0,14159
    End Sub
  

Help ons, alstublieft!