Functie Int

Geeft het Integer-deel van een getal terug.

Syntaxis:

Int (Getal)

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Getal: Elke geldige numerieke uitdrukking.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleInt
    Print Int(3.99) ' geeft de waarde 3
    Print Int(0) ' geeft de waarde 0
    Print Int(-3.14159) ' geeft de waarde -4
End Sub

Help ons, alstublieft!