Functie Fix

Geeft de Integer-waarde van een numerieke expressie terug door het breukgedeelte van het getal te verwijderen.

Syntaxis:

Fix (Expressie)

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Expressie: Numerieke expressie waarvan de Integer-waarde wordt teruggegeven.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleFix
    Print Fix(3.14159) ' geef 3 terug.
    Print Fix(0) ' geeft 0 terug.
    Print Fix(-3.14159) ' geeft -3 terug.
End Sub

Help ons, alstublieft!