Gehele getallen en breuken

Functies om waarden af te ronden tot gehele getallen en om het fractionele deel van een waarde te nemen.

Functie Fix

Geeft de Integer-waarde van een numerieke expressie terug door het breukgedeelte van het getal te verwijderen.

Functie Int

Geeft het Integer-deel van een getal terug.

Functie Frac

Geeft het decimale gedeelte van een getal.

Help ons, alstublieft!