Functie Sqr

Berekent de vierkantswortel van een numerieke expressie.

Syntaxis:


Sqr (Getal)

Teruggegeven waarde:

Double

Parameters:

Getal: Een numerieke expressie waarvan de vierkantswortel berekend moet worden.

De vierkantswortel is het getal dat u met zichzelf vermenigvuldigt om het gegeven getal te krijgen. Bijvoorbeeld: de vierkantswortel van 36 is 6.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleSqr
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Help ons, alstublieft!