Rnd-functie

Geeft een willekeurig getal tussen 0 en 1 terug.

Syntaxis:


Rnd [(Expressie)]

Teruggegeven waarde:

Double

Parameters:

Uitdrukking: Heeft geen effect, wordt genegeerd wanneer voorzien.

De functie Rnd geeft een decimale fractie terug tussen 0 (inbegrepen) en 1 (niet inbegrepen) overeenkomstig een willekeurige verdeling. De functie maakt gebruik van de Mesenne Twister 19937 getalgenerator. Gebruik voor het genereren van willekeurige gehele getallen een formule volgens onderstaand voorbeeld. Als een onvoorspelbare reeks van getallen vereist is, kan ervoor een instructie Randomize met een gedefinieerd startwaarde worden gebruikt.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Getal van 1 tot 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Getal van 6 tot 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "Groter dan 8"
    Case Else
      Print "Buiten bereik van 1 tot 10"
  End Select
End Sub

Help ons, alstublieft!