Instructie Randomize

Initialiseert de willekeurige getalgenerator die wordt gebruikt door de functie Afronden

Syntaxis:


Randomize [Getal]

Parameters:

Getal:Om het even welk integer getal. Wordt als seed gebruikt om een random seed generator te initialiseren. Dezelfde seeds resulteren in dezelfde willekeurige getallen reeksen door de functie Rnd. Wanneer een parameter wordt vergeten, zal de Randomizefunctie genegeerd worden.

Notitiepictogram

Tenzij een voorspelbare reeks getallen gewenst is, is het niet nodig de instructie Randomize te gebruiken, gezien de generator voor random getallen automatisch geïnitialiseerd wordt bij het eerste gebruik – deze zal een random getal generator gebruiken die door het systeem geleverd wordt om gelijkelijk verdeelde, niet deterministische getallen te leveren. Als zulke generator niet beschikbaar is, zal de systeemtijd gebruikt worden als seed.


De instructie Randomize heeft alleen invloed op de BASIC functie Rnd. Andere willekeurige nummer-generatoren (zoals de factie RAND() in Calc) worden er niet door beïnvloed.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleRandomize
Dim iCount As Integer, iVar As Integer, sText As String
Dim iSpectral(10) As Integer
  Randomize 2^14-1
  For iCount = 1 To 1000
  iVar = Int(10 * Rnd) ' Bereik van 0 tot 9
    iSpectral(iVar) = iSpectral(iVar) +1
  Next iCount
  sText = " | "
  For iCount = 0 To 9
    sText = sText & iSpectral(iCount) & " | "
  Next iCount
  MsgBox sTekst,0,"Spectrale Distributie"
End Sub

Help ons, alstublieft!