Functie Log (BASIC)

Geeft de natuurlijke logaritme van een getal terug.

Syntaxis:


Log (Getal)

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Getal: Een numerieke expressie waaruit de natuurlijke logaritme berekend moet worden.

De natuurlijk logaritme is de logaritme van de basis e. Basis e is een constante met de benaderde waarde 2.718282...

U kunt logaritmen berekenen van een willekeurige basis (n) voor een willekeurig getal (x) door het natuurlijke logaritme van x door het natuurlijke logaritme van n te delen. Zo gaat u te werk:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & A & Chr(13) & (b1*b2) ,0,"Vermenigvuldiging met logaritmische functie"
End Sub

Help ons, alstublieft!