Functie Exp

Geeft de basis van het natuurlijke logaritme (e = 2.718282) verhoogd tot een macht.

Syntaxis:


Exp (Getal)

Teruggegeven waarde:

Double

Parameters:

Getal: Een numerieke expressie die de macht specificeert waarmee de (de basis van natuurlijke logaritmen) moet worden verhoogd. De macht moet voor zowel enkele-precisie getallen kleiner dan of gelijk aan 88.02969 en double-precisie getallen kleiner dan of gelijk aan 709.782712893 zijn, aangezien LibreOffice BASIC een overloop-fout teruggeeft voor getallen die deze waarden overschrijden.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleLogExp
Dim dValue As Double
    Const b1=12.345e12
Const b2=1.345e34
    dValue=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & dWaarde & Chr(13) & (b1*b2) ,0,"Vermenigvuldiging met logaritmen"
End Sub

Help ons, alstublieft!