Exponentiële en logaritmische functies

De volgende exponentiële en logaritmische functies worden ondersteund in LibreOffice BASIC.

Functie Exp

Geeft de basis van het natuurlijke logaritme (e = 2.718282) verhoogd tot een macht.

Functie Log (BASIC)

Geeft de natuurlijke logaritme van een getal terug.

Help ons, alstublieft!