Tan Function

Bepaalt de tangens van een hoek. De hoek wordt gespecificeerd in radialen.

Using the angle Alpha, the Tan function calculates the ratio of the length of the side opposite the angle to the length of the side adjacent to the angle in a right-angled triangle.

Tan(Alpha) = side opposite the angle/side adjacent to angle

Syntaxis:


Tan (Number As Double) As Double

Geretourneerde waarde:

Dubbel

Parameters:

Getal: Elke numerieke expressie waaruit de tangens in radialen berekend moet worden.

To convert degrees to radians, multiply by Pi/180. To convert radians to degrees, multiply by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


' In dit voorbeeld is de volgende invoer mogelijk voor een rechthoekige driehoek:
' De tegenoverliggende zijde van de hoek en de hoek (in graden) om de lengte van de aanliggende zijde van de hoek te berekenen:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3,1415926 is een voorgedefinieerde variabele
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Voer de lengte van de overstaande zijde van de hoek: ","Overstaand: ")
    dAlfa = InputBox("Voer de Alfa hoek (in graden) in: ","Alfa")
    Print "De lengte van de aanliggende zijde van de hoek is: "; (d1 / Tan (dAlfa * Pi / 180))
End Sub

Help ons, alstublieft!