Functie Tan

Bepaalt de tangens van een hoek. De hoek wordt gespecificeerd in radialen.

Met behulp van de hoek Alfa berekent de functie Tan de verhouding tussen de lengte van de zijde tegenover de hoek en de lengte van de zijde die grenst aan de hoek in een rechthoekige driehoek.

Tan(Alpha) = zijde tegenover de hoek/zijde naast de hoek

Syntaxis:


Tan (Getal als dubbel) als dubbel

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Getal: Een numerieke expressie waaruit de tangens in radialen berekend moet worden.

Om graden naar radialen om te zetten, vermenigvuldigt u met Pi/180. Om radialen om te zetten in graden, vermenigvuldigt u met 180/Pi.

graden=(radialen*180)/Pi

radialen=(graden*Pi)/180

Pi is ongeveer 3.141593.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


' In dit voorbeeld is de volgende invoer mogelijk voor een rechthoekige driehoek:
' De tegenoverliggende zijde van de hoek en de hoek (in graden) om de lengte van de aanliggende zijde van de hoek te berekenen:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3,1415926 is een voorgedefinieerde variabele
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Voer de lengte van de overstaande zijde van de hoek: ","Overstaand: ")
    dAlfa = InputBox("Voer de Alfa hoek (in graden) in: ","Alfa")
    Print "De lengte van de aanliggende zijde van de hoek is: "; (d1 / Tan (dAlfa * Pi / 180))
End Sub

Help ons, alstublieft!