Tan-functie

Bepaalt de tangens van een hoek. De hoek wordt gespecificeerd in radialen.

Met behulp van de hoek Alfa berekent de Tan-functie de verhouding van de lengte van de overstaande zijde van de hoek met de lengte van de aanliggende zijde van de hoek in een rechthoekige driehoek.

Tan(Alfa) = overstaande zijde van de hoek/aanliggende zijde van de hoek

Syntaxis:


Tan (Getal)

Teruggegeven waarde:

Dubbel

Parameters:

Getal: Elke numerieke expressie waaruit de tangens in radialen berekend moet worden.

Om graden naar radialen om te zetten vermenigvuldigt u graden met Pi / 180. Om radialen naar graden om te zetten vermenigvuldigt u radialen met 180 / Pi.

graden=(radialen*180)/Pi

radialen=(graden*Pi)/180

Pi is bij benadering 3,141593.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


' In dit voorbeeld is de volgende invoer mogelijk voor een rechthoekige driehoek:
' De tegenoverliggende zijde van de hoek en de hoek (in graden) om de lengte van de aanliggende zijde van de hoek te berekenen:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3,1415926 is een voorgedefinieerde variabele
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Voer de lengte van de overstaande zijde van de hoek: ","Overstaand: ")
    dAlfa = InputBox("Voer de Alfa hoek (in graden) in: ","Alfa")
    Print "De lengte van de aanliggende zijde van de hoek is: "; (d1 / Tan (dAlfa * Pi / 180))
End Sub

Help ons, alstublieft!