Functie Sin

Geeft de sinus van een hoek terug. De hoek wordt gespecificeerd in radialen. Het resultaat ligt tussen -1 en 1.

Met behulp van de hoek Alfa retourneert de functie Sin de verhouding van de lengte van de tegenoverliggende zijde van een hoek tot de lengte van de hypotenusa in een rechthoekige driehoek.

Sin(Alfa) = zijde tegenover de hoek/hypotenusa

Syntaxis:


Sin (Getal als Dubbel) als Dubbel

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Getal: Numerieke expressie die de hoek in radialen definieert, waaruit de sinus berekend moet worden.

Om graden naar radialen te converteren, vermenigvuldigt u graden met Pi/180, en om radialen om te rekenen naar graden, vermenigvuldigt u radialen met 180/Pi.

graden=(radialen*180)/Pi

radialen=(graden*Pi)/180

Pi is ongeveer 3.141593.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


' In dit voorbeeld is de volgende invoer mogelijk voor een rechthoekige driehoek:
' De overstaande zijde van de hoek en de hoek (in graden) om de lengte van de hypotenusa te berekenen:
Sub ExampleSine
' Pi = 3,1415926 is een voorgedefinieerde variabele
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Voer de lengte van de overstaande zijde in: ","Overstaande zijde")
    dAlfa = InputBox("Voer de hoek Alfa (in graden) in: ","Alfa")
    Print "De lengte van de hypotenusa is"; (d1 / Sin (dAlfa * Pi / 180))
End Sub

Help ons, alstublieft!