Sin-functie

Geeft de sinus van een hoek terug. De hoek wordt gespecificeerd in radialen. Het resultaat ligt tussen -1 en 1.

Met behulp van de hoek Alfa, geeft de Sin-functie de verhouding van de lengte van de overstaande zijde van een hoek met de lengte van de hypotenusa in een rechthoekige driehoek.

Sin(Alfa) = overstaande zijde van de hoek/hypotenusa

Syntaxis:


Sin (Getal)

Teruggegeven waarde:

Dubbel

Parameters:

Getal: Numerieke expressie die de hoek in radialen definieert, waaruit de sinus berekend moet worden.

Om graden naar radialen om te zetten vermenigvuldigt u graden met Pi / 180. Om radialen naar graden om te zetten vermenigvuldigt u radialen met 180 / Pi.

graad=(radiaal*180)/pi

radiaal=(graad*pi)/180

Pi is bij benadering 3,141593.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


' In dit voorbeeld is de volgende invoer mogelijk voor een rechthoekige driehoek:
' De overstaande zijde van de hoek en de hoek (in graden) om de lengte van de hypotenusa te berekenen:
Sub ExampleSine
' Pi = 3,1415926 is een voorgedefinieerde variabele
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Voer de lengte van de overstaande zijde in: ","Overstaande zijde")
    dAlfa = InputBox("Voer de hoek Alfa (in graden) in: ","Alfa")
    Print "De lengte van de hypotenusa is"; (d1 / Sin (dAlfa * Pi / 180))
End Sub

Help ons, alstublieft!