Functie Cos

Berekent de cosinus van een hoek. De hoek is gespecificeerd in radialen. Het resultaat ligt tussen -1 en 1.

Met behulp van de hoek Alfa berekent de functie Cos de verhouding van de lengte van de zijde die aan de hoek grenst, gedeeld door de lengte van de hypotenusa in een rechthoekige driehoek.

Cos(Alfa) = Adjacent/Hypotenuse

Syntaxis:


Cos (Getal als Dubbel) als Dubbel

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Getal: Numerieke expressie die een hoek in radialen specificeert waaruit de cosinus berekend moet worden.

Om graden naar radialen om te zetten vermenigvuldigt u graden met Pi / 180. Om radialen naar graden om te zetten vermenigvuldigt u radialen met 180 / Pi.

graad=(radiaal*180)/pi

radiaal=(graad*pi)/180

Pi is hier de vaste cirkelconstante met de afgeronde waarde 3.14159...

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


' Het volgende voorbeeld laat voor een rechthoekige driehoek de invoer toe van
' secans en hoek (in graden) en berekent de lengte van de hypotenusa:
Sub ExampleCosinus
' afgeronde Pi = 3,14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = Invoervak("Voer de lengte van de aangrenzende zijde in: ","Aangrenzend")
    dHoek = InputBox("Voer de hoek Alfa (in graden) in: ","Alfa")
    Print "De lengte van de schuine zijde is"; (d1 / cos (dHoek * Pi / 180))
End Sub

Help ons, alstublieft!