Cos-functie

Berekent de cosinus van een hoek. De hoek is gespecificeerd in radialen. Het resultaat ligt tussen -1 en 1.

Met behulp van de hoek Alfa, berekent de Cos-functie de verhouding van de lengte van de aanliggende zijde van de hoek, gedeeld door de lengte van de hypotenusa in een rechthoekige driehoek.

Cos(Alfa) = Aanliggend/Hypotenusa

Syntaxis:


Cos (getal)

Teruggegeven waarde:

Dubbel

Parameters:

Getal: Numerieke expressie die een hoek in radialen specificeert waaruit de cosinus berekend moet worden.

Om graden naar radialen om te zetten vermenigvuldigt u graden met Pi / 180. Om radialen naar graden om te zetten vermenigvuldigt u radialen met 180 / Pi.

graad=(radiaal*180)/pi

radiaal=(graad*pi)/180

Pi is hier de vaste cirkelconstante met de waarde 3,14159...

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


' Het volgende voorbeeld laat voor een rechthoekige driehoek de invoer toe van
' secans en hoek (in graden) en berekent de lengte van de hypotenusa:
Sub ExampleCosinus
' afgeronde Pi = 3,14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = Invoervak("Voer de lengte van de aangrenzende zijde in: ","Aangrenzend")
    dHoek = InputBox("Voer de hoek Alfa (in graden) in: ","Alfa")
    Print "De lengte van de hypotenusa is: "; (d1 / Cos (dHoek * Pi / 180))
End Sub

Help ons, alstublieft!