Functie Atn

Trigonometrische functie die de boogtangens van een numerieke expressie teruggeeft. De teruggegeven waarde ligt in het bereik van -Pi/2 tot +Pi/2.

De arctangens is de inverse van de tangensfunctie. De functie Atn retourneert de hoek "Alfa", uitgedrukt in radialen, met behulp van de tangens van deze hoek. De functie kan ook de hoek "Alpha" retourneren door de verhouding van de lengte van de zijde die tegenover de hoek ligt te vergelijken met de lengte van de zijde die grenst aan de hoek in een rechthoekige driehoek.

Atnzijde tegenover de hoek/zijde naast hoek)= Alfa

Syntaxis:


    Atn (Getal als dubbel) Als dubbel
  

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Getal: Elke numerieke uitdrukking die de verhouding van twee zijden van een rechthoekige driehoek vertegenwoordigt. De functie Atn retourneert de corresponderende hoek in radialen (arctangens).

Vermenigvuldig de radialen met 180/Pi om radialen naar graden om te zetten.

graad=(radiaal*180)/pi

radiaal=(graad*pi)/180

Pi is hier de vaste cirkelconstante met de afgeronde waarde 3.14159. Pi is een wiskundige basisconstante.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


    ' Het volgende voorbeeld berekent voor een rechthoekige driehoek
    ' de hoek Alfa uit de tangens van de hoek Alfa:
    Sub ExampleAtn
    ' afgeronde Pi = 3,14159 is een voorgedefinieerde constante
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Voer de lengte van de aanliggende zijde in: ","Aanliggend: ")
      d2 = InputBox("Voer de lengte van de overstaande zijde in: ","Tegenoverliggend")
      Print "De Alfa hoek is"; (Atn (d2/d1) * 180 / Pi); " graden"
    End Sub
  

Help ons, alstublieft!