Atn-functie

Trigonometrische functie die de boogtangens van een numerieke expressie teruggeeft. De teruggegeven waarde ligt in het bereik van -Pi/2 tot +Pi/2.

De boogtangens is de afgeleide van de Tangens-functie. Dit betekent dat de Atn-functie de hoek Alfa in radialen teruggeeft met behulp van de tangens van deze hoek of de verhouding van de lengte van de overstaande zijde met de lengte van de aanliggende zijde in een rechthoekige driehoek.

Atn(overstaande zijde / aanliggende zijde)= Alfa

Syntaxis:


    Atn (getal)
  

Geretourneerde waarde:

Dubbel

Parameters:

Getal: Elke numerieke expressie die de verhouding van twee zijden van een rechthoekige driehoek voorstelt. De functie Atn geeft de overeenkomstige hoek in radialen terug (boogtangens).

Vermenigvuldig de radialen met 180/Pi om radialen naar graden om te zetten.

graad=(radiaal*180)/pi

radiaal=(graad*pi)/180

Pi is hier de constante van de cirkel met een afgeronde waarde 3,14159. Pi is een Basic wiskundige constante.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


    ' Het volgende voorbeeld berekent voor een rechthoekige driehoek
    ' de hoek Alfa uit de tangens van de hoek Alfa:
    Sub ExampleAtn
    ' afgeronde Pi = 3,14159 is een voorgedefinieerde constante
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Voer de lengte van de aanliggende zijde in: ","Aanliggend: ")
      d2 = InputBox("Voer de lengte van de overstaande zijde in: ","Tegenoverliggend")
      Print "De Alfa hoek is"; (Atn (d2/d1) * 180 / Pi); " graden"
    End Sub
  

Help ons, alstublieft!