Numerieke functies

Met de volgende numerieke functies worden berekeningen uitgevoerd. Wiskundige en Booleaanse operatoren worden in een aparte sectie beschreven. Functies zijn anders dan operatoren omdat functies argumenten doorgeven en een resultaat retourneren, terwijl operatoren een resultaat retourneren door twee numerieke expressies samen te voegen.

Trigonometrische functies

Hier vindt u alle trigonometrische functies die ondersteund worden in LibreOffice Basic.

Exponentiële en logaritmische functies

De volgende exponentiële en logaritmische functies worden ondersteund in LibreOffice BASIC.

Willekeurige getallen genereren

De volgende instructies en functies worden gebruikt voor het genereren van willekeurige getallen.

Vierkantswortel berekenen

Met deze functie kunt u vierkantswortels berekenen.

Gehele getallen en breuken

Functies om waarden af te ronden tot gehele getallen en om het fractionele deel van een waarde te nemen.

Absolute waarden

Deze functie kan worden gebruikt om absolute waarden terug te geven.

Positieve/negatieve tekens

Gebruik deze functie om het algebraïsche teken van een numerieke expressie terug te geven.

Getallen converteren

De volgende functies kunnen worden gebruikt om getallen van één getalstelsel naar een ander te converteren.

Help ons, alstublieft!