Mod-operator

Geeft het Integer restgetal van een deling terug.

Syntaxis:


Resultaat = Expressie1 MOD Expressie2

Teruggegeven waarde:

Integer

Parameters:

Resultaat: Elke numerieke variabele die het resultaat van de MOD-bewerking bevat.

Expressie1, Expressie2: Elke numerieke expressie die moet worden gedeeld.

Voorbeeld:


Sub ExampleMod
  Print 10 Mod 2.5 ' geeft 0 terug
  Print 10 / 2.5 ' geeft 4 terug
  Print 10 Mod 5 ' geeft 0 terug
  Print 10 / 5 ' Geeft 2 terug
  Print 5 Mod 10 ' geeft 5 terug
  Print 5 / 10 ' geeft 0.5 terug
End Sub

Help ons, alstublieft!