Wiskundige operatoren

De volgende wiskundige operatoren worden in LibreOffice Basic ondersteund.

In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van alle rekenkundige operatoren die u nodig kunt hebben voor berekeningen binnen een programma.

"-"-operator

Trekt twee waarden van elkaar af.

"*"-operator

Vermenigvuldigt twee waarden.

"+"-operator

Telt twee expressie op of voegt ze samen.

"/"-operator

Deelt twee waarden.

"^"-operator

Verheft een getal naar een macht.

Mod Operator

The MOD operator takes in two numeric expressions and returns the remainder of the division.

Help ons, alstublieft!