Wiskundige operatoren

De volgende wiskundige operatoren worden in LibreOffice Basic ondersteund.

In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van alle rekenkundige operatoren die u nodig kunt hebben voor berekeningen binnen een programma.

Operator "-"

Trekt twee waarden van elkaar af.

Operator "*"

Vermenigvuldigt twee waarden.

Operator "+"

Telt twee expressie op of voegt ze samen.

Operator "/"

Deelt twee waarden.

Operator "\\"

Voert de gehele deling uit op twee getallen en retourneert het resultaat.

Operator "^"

Verheft een getal naar een macht.

Operator Mod

De operator MOD bepaald uit twee numerieke expressies de rest bij deling.

Help ons, alstublieft!