Operator Not

Gebruikt om een ontkennende uitdrukking te creëren door de bit-waarden tegengesteld te gebruiken.

Syntaxis:


Resultaat = Not Expressie

Parameters:

Resultaat: Een numerieke variabele die het resultaat van de ontkennende expressie bevat.

Expressie: Elke expressie die als ontkennend moet worden opgevat.

In een ontkennende Booleaanse expressie wordt de waarde Waar, Onwaar en andersom.

In een bit-gewijze ontkenning wordt elke individueel bit omgekeerd.

Voorbeeld:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vUit = Not vA ' geeft -11 terug
    vUit = Not(vC > vD) ' Geeft -1 terug
    vUit = Not(vB > vA) ' Geeft -1 terug
    vUit = Not(vA > vB) ' Geeft 0 terug
End Sub

Help ons, alstublieft!