Operator Eqv

Berekent een logisch equivalent op twee uitdrukkingen.

Syntaxis:


Resultaat = Expressie1 Eqv Expressie2

Parameters:

Resultaat: Elke numerieke variabele die het resultaat van de vergelijking bevat.

Expressie1, Expressie2: Elke uitdrukking die moet worden vergeleken.

Als getest wordt op equivalent tussen Booleaanse expressies is het resultaat Waar als óf beide uitdrukkingen Waar zijn óf als beide Onwaar zijn.

In een bit-gewijze vergelijking stelt de operator Eqv de overeenkomstige bit in het resultaat alleen in als een bit is ingesteld in beide expressies of in geen van beide expressies.

Voorbeeld:


Sub ExampleEqv
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variantsee #i38265
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vUit = A > B Eqv B > C ' geeft -1 terug
  vUit = B > A Eqv B > C ' geeft 0 terug
  vUit = A > B Eqv B > D ' geeft 0 terug
  vUit = (B > D Eqv B > A) ' geeft -1 terug
  vUit = B Eqv A ' geeft -3 terug
End Sub

Help ons, alstublieft!