Operator AND

Gebruikt voor het uitvoeren van een logische combinatie van twee uitdrukkingen.

Syntaxis:


Resultaat = Expressie1 And Expressie2

Parameters:

Resultaat: Elke numerieke variabele die het resultaat van de combinatie geeft.

Expressie1, Expressie2: Elke uitdrukking die moet worden gecombineerd.

Booleaanse expressies die gecombineerd worden met AND geven alleen de waarde Waar terug als beide expressies evalueren naar Waar:

Waar AND Waar geeft Waar als resultaat; voor alle andere combinaties is het resultaat Onwaar.

De And operator voert ook een bit-gewijze vergelijking uit van identiek geplaatste bits in twee numerieke expressies.

Voorbeeld:


Sub ExampleAnd
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vVarOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vVarUit = A > B And B > C ' geeft -1 terug
  vVarUit = B > A And B > C ' geeft 0 terug
  vVarUit = A > B And B > D ' geeft -1 terug
  vVarUit = (B > D And B > A) ' geeft 0 terug
  vVarUit = B And A ' geeft 8 terug, vanwege de bit-gewijze AND-combinatie van beide argumenten
End Sub

Help ons, alstublieft!