Logische operatoren

De volgende logische operatoren worden door LibreOffice Basic ondersteund.

Logische operatoren samenvoegen (bitsgewijs) de inhoud van, bijvoorbeeld, twee expressies of variabelen om te testen of bepaalde stukken zijn ingesteld.

Operator AND

Gebruikt voor het uitvoeren van een logische combinatie van twee uitdrukkingen.

Operator Eqv

Berekent een logisch equivalent op twee uitdrukkingen.

Operator Imp

Voert een logische implicatie uit op twee uitdrukkingen.

Operator Not

Gebruikt om een ontkennende uitdrukking te creëren door de bit-waarden tegengesteld te gebruiken.

Operator Or

Voert een logische OR-vergelijking uit van twee expressies.

Operator Xor

Voert een logisch Exclusief-Or combinatie uit van twee uitdrukkingen.

Help ons, alstublieft!