Functies voor foutafhandeling

Gebruik de volgende instructies en functies om de manier te definiëren waarop LibreOffice Basic reageert op run-time fouten.

LibreOffice Basic biedt verschillende methoden om te voorkomen dat een programma wordt beëindigd wanneer er een run-time fout optreedt.

Functie CVErr

Converteert een tekenreeks of numerieke expressie naar een variant-expressie van het subtype Fout.

Functie Erl

Geeft het regelnummer terug waarin een fout voorkwam gedurende de uitvoering van het programma.

Functie Err

Geeft een foutcode terug die de fout die voorkwam gedurende de uitvoering van het programma identificeert.

Object Err [VBA]

Gebruik het object Err [VBA] om fouten te laten optreden en om fouten tijdens uitvoering af te handelen.

Functie IsError

Hiermee wordt getest of een variabele een foutwaarde bevat.

Functie Error

Retourneert het foutbericht dat overeenkomt met een waarde of roept een bepaalde foutcontext op.

Instructie On Error GoTo ...

Schakelt een foutafhandelingsroutine in nadat er een fout is opgetreden, of hervat de uitvoering van het programma.

Instructie Resume

Wist de foutgegevens en geeft aan wat er vervolgens moet worden uitgevoerd.

service ScriptForge.Exception

De service Exception is een verzameling methoden om te helpen bij het debuggen van code in Basic- en Python-scripts en bij foutafhandeling in Basic-scripts.

Wanneer in Basic-scripts een runtime-fout optreedt, helpen de methoden en eigenschappen van de Exception-service om de foutcontext te identificeren en deze af te handelen.

Help ons, alstublieft!