Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

LibreOffice Basic offers several methods to prevent the termination of a program when a run-time error occurs.

CVErr Function

Converteert een tekenreeks of numerieke expressie naar een variant-expressie van het subtype Fout.

Erl-functie

Geeft het regelnummer terug waarin een fout voorkwam gedurende de uitvoering van het programma.

Err-functie

Geeft een foutcode terug die de fout die voorkwam gedurende de uitvoering van het programma identificeert.

Err Object [VBA]

Use VBA Err object to raise or handle runtime errors.

IsError Function

Hiermee wordt getest of een variabele een foutwaarde bevat.

Error-functie

Returns the error message that corresponds to a value or raises a given error context.

On Error GoTo ...-instructie

Schakelt een foutafhandelingsroutine in nadat er een fout is opgetreden, of hervat de uitvoering van het programma.

Resume Statement

Resets error information and indicates what to execute next.

Help ons, alstublieft!