Basic Constants

Constanten die in Basic-programma's gebruikt worden

Boleaanse constanten

Naam

Type

Waarde

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Voorbeeld:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Mathematische constante

Naam

Type

Waarde

Pi

Double

3.14159265358979


Voorbeeld:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Object-constante

Naam

Type

Gebruik

Empty

Variant

De waarde Leeg geeft aan dat de variabele niet gebruikt wordt.

Null

null

Geeft aan dat de variabele geen gegevens bevat.

Nothing

Object

Wijs het object Niets aan een variabele toe om een vorige toewijzing te verwijderen.


Voorbeeld:


      SubExampleEmpty
      Dim sVar As Variant
       sVar = Empty
       Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
      Dim vVar As Variant
       MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
      Dim oDoc As Object
       Set oDoc = ThisComponent
       Print oDoc.Title
       oDoc = Nothing
       Print oDoc ‘ Error
      End Sub
    

Aanvullende VBA-constanten

De volgende constantes zijn beschikbaar wanneer de VBA compatibiliteit modus geactiveerd is

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Benoemde constante

Hexadecimale (decimale) waarde

Omschrijving

vbTrue

-1

Deel van de vbTriState opsomming.

vbFalse

0

Deel van de vbTriState opsomming.

vbUseDefault

-2

Deel van de vbTriState opsomming.

vbCr

\x0D (13)

CR - Regeleinde

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Regeleinde en nieuwe regel

vbFormFeed

\x0c (12)

FF- volgende pagina

vbLf

\x0A (10)

LF - nieuwe regel

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) voor Windows

\x0A (10) voor andere systemen

LF of CRLF

vbNullString

""

Null-reeks

vbTab

\x09 (9)

HT - Horizontale tab

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Verticale tab


Help ons, alstublieft!