Basic Constanten

Constanten die in Basic-programma's gebruikt worden

Booleaanse constanten

Naam

Type

Waarde

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Voorbeeld:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Mathematische constante

Naam

Type

Waarde

Pi

Double

3.14159265358979


Voorbeeld:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Object-constante

Naam

Type

Gebruik

Empty

Variant

De waarde Leeg geeft aan dat de variabele niet gebruikt wordt.

Null

null

Geeft aan dat de variabele geen gegevens bevat.

Nothing

Object

Geef een variabele de waarde van het object Nothing om de vorige waarde te verwijderen.


Voorbeeld:


      SubExampleEmpty
        Dim sVar As Variant
        sVar = Empty
        Print IsEmpty(sVar) ' Retourneert True
      End Sub
      Sub ExampleNull
        Dim vVar As Variant
        MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
        Dim oDoc As Object
        Set oDoc = ThisComponent
        Print oDoc.Title
        oDoc = Nothing
        Print oDoc ' Error
      End Sub
    

MsgBox Benoemde constanten

Benoemde constante

Geheel getal

Definitie

MB_OK

0

Alleen knop OK weergeven.

MB_OKCANCEL

1

Knoppen OK en Annuleren weergeven.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

De knoppen Afbreken, Opnieuw proberen en Negeren weergeven.

MB_YESNOCANCEL

3

Knoppen Ja, Nee en Annuleren weergeven.

MB_YESNO

4

Knoppen Ja en Nee weergeven.

MB_RETRYCANCEL

5

Knoppen Opnieuw proberen en Annuleren weergeven.

MB_ICONSTOP

16

Voeg het pictogram Stoppen aan het dialoogvenster toe.

MB_ICONQUESTION

32

Voeg het pictogram Vraagteken aan het dialoogvenster toe.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Voeg het pictogram Uitroepteken aan het dialoogvenster toe.

MB_ICONINFORMATION

64

Voeg het pictogram Informatie aan het dialoogvenster toe.

128

Eerste knop in het dialoogvenster als standaardknop.

MB_DEFBUTTON2

256

Tweede knop in het dialoogvenster als standaardknop.

MB_DEFBUTTON3

512

Derde knop in het dialoogvenster als standaardknop.


GetAttr Benoemde constanten

Benoemde constante

Waarde

Definitie

ATTR_NORMAL

0

Normale bestanden

ATTR_READONLY

1

Alleen-lezen bestanden.

ATTR_HIDDEN

2

Verborgen bestanden

ATTR_SYSTEM

4

Systeembestand

ATTR_VOLUME

8

Geeft de naam van het volume

ATTR_DIRECTORY

16

Geeft alleen de naam van de map.

ATTR_ARCHIVE

32

Bestand is gewijzigd sinds laatste back-up (Archiefbit).


Gegevenstype benoemde constanten

TypeName
-waardes

Benoemde
constante

VarType
values

Type variabele

…()

8192

Matrix van variabelen

Boolean

11

Boolean variabele

Byte

17

Byte variabele

Date

V_DATE

7

Date variabele

Currency

V_CURRENCY

6

Currency variabele

Double

V_DOUBLE

5

Drijvende-kommavariabele met dubbele precisie

Error

11

Fouttype variabele

Integer

V_INTEGER

2

Integer variabele

Long

V_LONG

3

Long integervariabele

Object

9

Object variabele

Single

V_SINGLE

4

Drijvende-kommavariabele met enkele precisie

String

V_STRING

8

String variabele

Variant

12

Variant variabele (kan alle typen bevatten die door de definitie worden gespecificeerd)

Empty

V_EMPTY

0

Niet-geïnitialiseerde variabele Variant

Null

V_NULL

1

Geen geldige gegevens


Aanvullende VBA-constanten

De volgende constanten zijn beschikbaar wanneer de VBA compatibiliteit modus geactiveerd is

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


VBA Color Benoemde constanten

Benoemde constante

Red, Green, Blue
compositie

vbBlack

RGB(0, 0, 0)

vbBlue

RGB(0, 0, 255)

vbCyan

RGB(0, 255, 255)

vbGreen

RGB(0, 255, 0)

vbMagenta

RGB(255, 0, 255)

vbRed

RGB(255, 0, 0)

vbYellow

RGB(255, 255, 0)

vbWhite

RGB(255, 255, 255)


Variable Type Benoemde constanten

Benoemde constante

Decimale waarde

vbArray

8192

vbBoolean

11

vbByte

17

vbCurrency

6

vbDataObject

13

vbDate

7

vbDecimal

14

vbDouble

5

vbEmpty

0

vbError

10

vbInteger

2

vbLong

3

vbNull

1

vbObject

9

vbSingle

4

vbString

8

vbUserDefinedType

36

vbVariant

12


FormatDateTime VBA Benoemde constanten

Benoemde constante

Waarde

Omschrijving

vbGeneralDate

0

Geeft een datum en/of tijd weer zoals gedefinieerd in de algemene datuminstelling van uw systeem. Als er alleen een datum is, wordt er geen tijd weergegeven; Als er alleen een tijd is, wordt er geen datum weergegeven.

vbLongDate

1

Geef een datum weer met de lange datumopmaak die is opgegeven in de regionale instellingen van uw computer.

vbShortDate

2

Geef een datum weer met de korte datumopmaak die is opgegeven in de regionale instellingen van uw computer.

vbLongTime

3

Geeft een tijd weer zoals gedefinieerd in de instellingen voor lange tijden van uw systeem.

vbShortTime

4

Geeft een tijd weer in 24-uurs opmaak (uu:mm).


StrConv VBA Benoemde constanten

Conversie

Waarde

Beschrijving

vbUpperCase

1

Converteert de letters in Tekst naar hoofdletters.

vbLowerCase

2

Converteert de hoofdletters in Tekst naar kleine letters.

vbProperCase

3

Maakt van de eerste letter van elk woord in Tekst een hoofdletter.

vbWide

4

Converteert (halve-breedte) tekens in Tekst naar (volledige-breedte) tekens.

vbNarrow

8

Converteert (volledige-breedte) tekens in Tekst naar (halve-breedte) tekens.

vbKatakana

16

Converteert Hiragana tekens in Tekst naar Katakana tekens.

vbHiragana

32

Converteert Katakana tekens in Tekst naar Hiragana tekens.

vbUnicode

64

Converteert de tekens in Tekst naar Unicode tekens met gebruik van de standaard codepagina van het systeem.

vbFromUnicode

128

Converteert de Unicode tekens in Tekst naar de tekens van de standaard codepagina van het systeem.


WeekDayName VBA Benoemde constanten

Waarde

VBA Constante

Beschrijving

0

vbUseSystemDayOfWeek

Gebruik lokale systeeminstellingen

1

vbSunday

Zondag (standaard)

2

vbMonday

Maandag

3

vbTuesday

Dinsdag

4

vbWednesday

Woensdag

5

vbThursday

Donderdag

6

vbFriday

Vrijdag

7

vbSaturday

Zaterdag


Miscellaneous VBA Benoemde constanten

Benoemde constante

Hexadecimale (decimale) waarde

Omschrijving

vbTrue

-1

Deel van de vbTriState opsomming.

vbFalse

0

Deel van de vbTriState opsomming.

vbUseDefault

-2

Deel van de vbTriState opsomming.

vbCr

\x0D (13)

CR - Regeleinde

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Regeleinde en nieuwe regel

vbFormFeed

\x0c (12)

FF- volgende pagina

vbLf

\x0A (10)

LF - nieuwe regel

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) voor Windows

\x0A (10) voor andere systemen

LF of CRLF

vbNullString

""

Null-reeks

vbTab

\x09 (9)

HT - Horizontale tab

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Verticale tab


Help ons, alstublieft!