Timer-functie

Geeft een waarde terug die het aantal seconden die zijn verlopen sinds middernacht specificeert.

Notitiepictogram

U moet eerst een variabele benoemen die wordt gebruikt om de Timer-functie als gegevenstype Long aan te roepen, anders wordt een datumwaarde teruggegeven.


Syntaxis:


Timer

Teruggegeven waarde:

Datum

Voorbeeld:


Sub ExampleTimer
Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
  lSec = Timer
  MsgBox lSec,0,"Aantal seconden sinds middernacht :"
  lMin = lSec / 60
  lSec = lSec Mod 60
  lHour = lMin / 60
  lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lUur , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"De tijd is :"
End Sub
note

The Timer function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service.


Help ons, alstublieft!