Functie Time

Deze functie geeft de huidige systeemtijd als een tekenreeks in de opmaak "UU:MM:SS".

Syntaxis:


Time[$][()]

Voorbeeld:


Sub ExampleTime
    MsgBox Time,0,"De tijd is nu :"
End Sub

Help ons, alstublieft!