Functie Date

Retourneert de huidige systeemdatum als een tekst of als een datum variant.

Syntaxis:


Date[$][()]

Voorbeeld:


Sub ExampleDate
    MsgBox "De datum is : " & Date
End Sub

Help ons, alstublieft!