Systeemdatum en -tijd

Hier vindt u de functies en instructies voor het instellen of teruggeven van de systeemdatum en -tijd.

Date Function

Returns the current system date as a string, or date variant.

Now-functie

Geeft de huidige systeemdatum en tijd als een Date waarde terug.

Time Function

Deze functie geeft de huidige systeemtijd als een tekenreeks in de opmaak "UU:MM:SS".

Timer-functie

Geeft een waarde terug die het aantal seconden die zijn verlopen sinds middernacht specificeert.

Help ons, alstublieft!