Systeemdatum en -tijd

Hier vindt u de functies en instructies voor het instellen of teruggeven van de systeemdatum en -tijd.

Functie Date

Retourneert de huidige systeemdatum als een tekst of als een datum variant.

Functie Now

Geeft de huidige systeemdatum en tijd als een Date waarde terug.

Functie Time

Deze functie geeft de huidige systeemtijd als een tekenreeks in de opmaak "UU:MM:SS".

Functie Timer

Geeft een waarde terug die het aantal seconden die zijn verlopen sinds middernacht specificeert.

Help ons, alstublieft!