Functie TimeSerial

Berekent een seriële tijdswaarde voor de gespecificeerde parameters voor uur, minuut en seconde, die als numerieke waarde worden doorgegeven. Vervolgens kunt u deze waarde gebruiken om het verschil tussen tijden te berekenen.

Syntaxis:


TimeSerial (uur, minuut, seconde)

Teruggegeven waarde:

Datum

Parameters:

uur: Elke Integer-expressie die het uur van de tijd aangeeft die gebruikt wordt om de seriële tijdswaarde te bepalen. Geldige waarden: 0-23.

minuut: Een Integer-expressie die de minuut van de tijd aangeeft die gebruikt wordt om de seriële tijdswaarde te bepalen. Over het algemeen dient u waarden tussen 0 en 59 te gebruiken. U kunt echter ook waarden gebruiken die buiten dit bereik liggen, waarbij het aantal minuten invloed heeft op de uurwaarde.

seconde: Een Integer-expressie die de seconde van de tijd aangeeft die gebruikt wordt om de seriële tijdswaarde te bepalen. Over het algemeen dient u waarden tussen 0 en 59 te gebruiken. U kunt echter ook waarden gebruiken die buiten dit bereik liggen, waarbij het aantal seconden invloed heeft op de minuutwaarde.

Voorbeelden:

12, -5, 45 komt overeen met 11, 55, 45

12, 61, 45 komt overeen met 13, 2, 45

12, 20, -2 komt overeen met 12, 19, 58

12, 20, 63 komt overeen met 12, 21, 4

U kunt de functie TimeSerial gebruiken om een willekeurige tijd te converteren naar één waarde die u kunt gebruiken om tijdsverschillen te berekenen.

De functie TimeSerial retourneert het Variant-type met VarType 7 (Datum). Deze waarde wordt intern opgeslagen als een getal met dubbele precisie tussen 0 en 0,9999999999. In tegenstelling tot de functie DateSerial of DateValue, waarbij de seriële datumwaarden berekend worden als dagen die relatief zijn aan een vaste datum, kunt u met de waarden van de functie TimeSerial berekeningen uitvoeren, maar u kunt ze niet evalueren.

In de functie TimeValue kunt u een tekenreeks doorgeven als een parameter die de tijd bevat. Voor de functie TimeSerial kunt u de individuele parameters (uur, minuut, seconde) echter als afzonderlijke numerieke expressies doorgeven.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
    dDate = TimeSerial(8,30,15)
    sDate = TimeSerial(8,30,15)
    MsgBox dDatum,64,"Tijd als getal"
    MsgBox sDatum,64,"Opgemaakte tijd"
End Sub

Help ons, alstublieft!