Now-functie

Geeft de huidige systeemdatum en tijd als een Date waarde terug.

Syntaxis:


Now

Teruggegeven waarde:

Datum

Voorbeeld:


Sub ExampleNow
    MsgBox "Het is nu: " & Now
End Sub

Help ons, alstublieft!