Functie Now

Geeft de huidige systeemdatum en tijd als een Date waarde terug.

Syntaxis:


Now

Geretourneerde waarde:

Datum

Voorbeeld:


  Sub ExampleNow
      MsgBox "Het is nu: " & Now
  End Sub
note

De functie Now meet de tijd in seconden. Om de tijd in milliseconden te meten kun je de service Timer gebruiken.


Help ons, alstublieft!