Functie Minute (BASIC)

Geeft de minuut van het uur terug die overeenkomt met een seriële tijdwaarde die gegenereerd is door TimeSerial- of TimeValue-functie.

Syntaxis:


    Minute (Getal)
  

Geretourneerde waarde:

Integer

Parameters:

Getal: Numerieke expressie die de seriële tijdwaarde bevat waaruit de minuut wordt teruggegeven.

Deze functie is het tegenovergestelde van TimeSerial. Het geeft de minuut terug uit een gespecificeerde seriële tijdwaarde die gegenereerd is door TimeSerial- of TimeValue-functie. Daarom geeft de uitdrukking


  Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

geeft de waarde 30 terug.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


    Sub ExampleMinute
    MsgBox "De actuele minuut is: "& Minute(Now)& "."
    End Sub
  

Help ons, alstublieft!