Minute-functie

Geeft de minuut van het uur terug die overeenkomt met een seriële tijdwaarde die gegenereerd is door TimeSerial- of TimeValue-functie.

Syntaxis:


Minute (Getal)

Teruggegeven waarde:

Integer

Parameters:

Getal: Numerieke expressie die de seriële tijdwaarde bevat waaruit de minuut wordt teruggegeven.

Deze functie is het tegenovergestelde van TimeSerial. Het geeft de minuut terug uit een gespecificeerde seriële tijdwaarde die gegenereerd is door TimeSerial- of TimeValue-functie. Daarom geeft de uitdrukking

Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

geeft de waarde 30 terug.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


     Sub VoorbeeldMinute
     MsgBox "De actuele minuut is: "& Minute(Now)& "."
     End Sub
   

Help ons, alstublieft!