Functie Hour

Geeft het uur van een tijdwaarde die gegenereerd is door TimeSerial of TimeValue terug.

Syntaxis:


Hour (Getal)

Teruggegeven waarde:

Integer

Parameters:

Getal: Numerieke expressie die de seriële tijdwaarde bevat waaruit de uurwaarde wordt teruggegeven.

Deze functie is het tegenovergestelde van de TimeSerial-functie. De functie geeft een Integer-waarde terug die het uur van een tijdwaarde voorstelt, die gegenereerd is door TimeSerial of TimeValue. Daarom geeft de uitdrukking

Print Hour(TimeSerial(12,30,41))

geeft de waarde 12 terug.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


     Sub ExampleHour
     Print "Het huidige uur is: " & Hour(Now)
     End Sub
   

Help ons, alstublieft!