Tijdwaarden converteren

Het volgende gedeelte beschrijft de functies die gebruikt worden om tijdwaarden te converteren naar berekenbare getallen.

Functie Hour

Geeft het uur van een tijdwaarde die gegenereerd is door TimeSerial of TimeValue terug.

Functie Minute (BASIC)

Geeft de minuut van het uur terug die overeenkomt met een seriële tijdwaarde die gegenereerd is door TimeSerial- of TimeValue-functie.

Functie Second

Geeft een Integer terug die de seconde voorstelt van het seriële tijd-getal dat gegenereerd is door TimeSerial of TimeValue.

Functie TimeSerial

Berekent een seriële tijdswaarde voor de gespecificeerde parameters voor uur, minuut en seconde, die als numerieke waarde worden doorgegeven. Vervolgens kunt u deze waarde gebruiken om het verschil tussen tijden te berekenen.

Functie TimeValue

Berekent een seriële tijdwaarde uit de gespecificeerde uur, minuut en seconde - parameters meegegeven als tekenreeksen - die de tijd in een enkele numerieke waarde voorstellen. Deze waarde kan worden gebruikt om het verschil tussen tijden te berekenen.

Functie CDateToUnoTime

Geeft het tijdgedeelte van de datum als een UNO com.sun.star.util.Time structuur

Functie CDateFromUnoTime

Converteert een UNO com.sun.star.util.Time structuur naar een datumwaarde.

Functie CDateToUnoDateTime

Geeft het tijd-deel van de datum als een UNO com.sun.star.util.DateTime struct.

Functie CDateFromUnoDateTime

Converteert een UNO com.sun.star.util.DateTime structuur naar een datumwaarde.

Help ons, alstublieft!