Functie DatePart

De DatePart-functie retourneert een specifiek deel van een datum.

Syntaxis:


DatePart (interval As String, datum As Date [, eersteDagVanDeWeek As Integer [, eersteWeekVanHetJaar As Integer]]) As Long

Teruggegeven waarde:

Een deel van de gegeven datum.

Parameters:

interval - Een tekst uit de volgende tabel die het interval van de datum aangeeft.

interval (Tekst)

Uitleg

yyyy

Jaar

q

Kwartaal

m

Maand

y

Dag van het jaar

w

Dag van de week

ww

Week van het jaar

d

Dag

h

Uur

n

Minuut

s

Seconde


datum - De datum waaruit het resultaat wordt berekend.

Lettersymbolen voor datums maken het mogelijk om eenduidig een variabele voor een datum te specificeren onafhankelijk van de taal. Lettersymbolen staan tussen hekjes #. Mogelijke formaten zijn:

eerstedagvandeweek: Een optionele parameter die de eerste dag van de week aangeeft.

eerstedagvandeweek waarde

Uitleg

0

Standaardwaarde van het systeem gebruiken

1

Zondag (standaard)

2

Maandag

3

Dinsdag

4

Woensdag

5

Donderdag

6

Vrijdag

7

Zaterdag


eersteweekvanhetjaar: Een optionele parameter die de eerste week van het jaar aangeeft.

eersteweekvanhetjaar waarde

Uitleg

0

Standaardwaarde van het systeem gebruiken

1

Week 1 is de week waarin 1 januari valt (standaard)

2

Week 1 is de eerste week waarin vier of meer dagen van dat jaar vallen

3

Week 1 is de eerste week waarin alleen dagen van het nieuwe jaar vallen


Voorbeeld:


Sub example_datepart
    MsgBox DatePart("ww", #12/31/2005#)
    MsgBox DatePart(date:=#1999-12-30#, interval:="q")
End Sub

Help ons, alstublieft!